OFERTA LATO 2024

WYPEŁNIJ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

PROSIMY O WYPEŁNIENIE KARTY ZGŁOSZENIOWEJ

POBIERZ
aKTU AL​NOŚCI

Folwark konny Wiktorowo 
wIKTOROWO 8, 05-192 NASIELSK

jan.ratajczak@interia.pl

informujemy iż, Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy pensjonatowej i treningowej.
umowy ustne zawarte z osobami decyzyjnymi .zgodnie z przepisami prawa handlowego są wiążace tak samo jak umowy pisemne.